Symbion
banner_home
symbol
Konzultace    Analýza    Vývoj    Implementace    Podpora
home
Sluzby
Reference
Kontakty
OTRS-Helpdesk
Máme ty správné
slogan
O společnosti


Společnost Symbion zajišťuje od svého založení (2009) svým zákazníkům z nejrůznějších oborů podnikání, ze soukromého i veřejného sektoru, komplexní řešení pro efektivní provozování IT (ICT).

Společnost se zaměřuje zejména na vývoj softwarových aplikaci, včetně poskytování příslušných služeb. Produkovaný software jsou řízené projekty a výstupem pak aplikace s vysokou přidanou hodnotou.

Své rozsáhlé zkušenosti nabízí i v rovině plánování a řízení rozsáhlých projektů. Pomáhá při na implementaci moderních informačních a komunikačních technologií, rozhodování o investicích do informačních a komunikačních technologií: ICT infrastruktury, IT technologií, dohledových a monitorovacích systémů.

Podnikové informační technologie dávno neplní podpůrné funkce zajišťující fungování provozu firem, organizací. Dnešní standard očekávaný od informačních technologií je zajištění permanentního přístupu a sdílení informace. ICT zodpovídá za snadnou, rychle dostupnou formu dat, bez kterých dnes provoz společností nemůže existovat. Informační technologie musí garantovat nejen rychlou komunikaci, ale také správné zabezpečení, ochranu dat, tj. efektivní a korektní využívání informačních zdrojů.

Jedině tak Vám bude Vaše ICT přinášet vyšší produktivitu práce a další úspory, konkurenční výhody.

Náš cíl je řešení požadavků z oblasti datových technologií v celém tomto rozsahu, poskytujeme služby se zaměřením na skutečné auditované potřeby našich zákazníků viz reference.


Od roku 2015 formálně neobnovujeme ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000-01, pokud jsou tyto certifakce pro Vaši firmu zásadní, můžeme zvážit znovu zavedení.