Symbion
symbol
Konzultace    Analýza    Vývoj    Implementace    Podpora
O_nas
sluzby
Reference
Kontakty
OTRS-Helpdesk
Máme ty správné
slogan
Efektivita a dostupnost IT služeb

Prostředkem k Vašemu úspěchu je kvalita služby. Naši kvalifikovaní odborní pracovníci Vám pomáhají realizovat Vaše cíle – zvýšit efektivitu, minimalizovat finanční prostředky spojené s implementací ICT řešení.

Poskytujeme služby v oblasti konzultací, návrhu a dodávek zakázkových softwarových aplikací, z oblasti obchodu, služeb, výroby, financí. Klademe důraz na analytickou fázi procesu každého klienta. Se znalostí faktu, že bez zajištění všech fází softwarového vývoje vyrobit očekávaný produkt nelze.

Bez vazby na interní pracovní vztahy, které mohou působit proti zájmům klienta, můžeme odpovědně a objektivně zhodnotit stávající stav ICT infrastruktury, využívané informační nástroje nad procesy klienta.

Zaměřujeme se také na oblast informačních systémů a komunikačních technologií. Nabízíme profesionální přidanou hodnotu prostřednictvím špičkových produktů respektive služeb poskytovaných v dohodnuté kvalitě s termínu.

Klientům z řad malých a středních firem, tak mezinárodním korporacím, nabízíme i služby, které jim pomohou identifikovat a zamezit zneužívání informačních technologií, tj. nalézt rezervy společnosti. Ve finále rozšíříme prostor pro vlastní podnikání/činnost klienta, zvýšíme produktivitu práce a v neposlední řadě zefektivníme využití finančních zdrojů.