Symbion

bullet   Služby
bullet   Vývoj software

bullet   Implementace v rámci ICT
bullet   Příprava a řízení projektu ICT
bullet   Outsourcing IT

symbol
Konzultace    Analýza    Vývoj    Implementace    Podpora
O_nas
implementace
Reference
Kontakty
OTRS-Helpdesk
Máme ty správné
slogan
Implementace ICT

Konzultace
Pro hodnocení a výběr návrhů předkládaných podřízenými útvary poskytujeme vedení společností konzultace. Pomáháme vytvářet směrování IT oddělení, výsledkem může být vypracování strategie rozvoje ICT, založené na auditu sítě, serverů, nasazení VoIP nebo celé stávající infastruktury zahrnující data storage, networking, bezpečnost nebo kompletní datacentrum.

Analýza a audit ICT
Vyhodnotíme stav, slabá místa, konkrétní rizika a hrozby z pohledu provozovaného ICT. Provedeme penetrační testy. Identifikujeme používání nelegálního software. Na základě těchto činností a našich znalostí a zkušeností navrhneme vhodná opatření nebo vypracujeme interní směrnice, řešící bezpečnostní rizika organizace ve vztahu k ICT infrastruktuře, realizujeme bezpečnostní audit. Navrhneme možná opatření pro monitorování nebo omezení dostupnosti vybraných aplikací jako Facebook, Skype atp. nebo konkrétního obsahu.

Dodávky a správa databází
V rámci našich standardních služeb jako je správa databází (Oracle, SQL), software (Microsoft, Linux, WMware) a hardware, provádíme odbornou instalaci a konfiguraci síťové infrastruktury (Audiocodes, Cisco, Cyberoam, Fortinet, HP, Tipping Point), serverů, pracovních stanic a periferií (Dell, HP, IBM). Na starost si bereme i následnou údržbu, nabízíme možnost pravidelného zálohování, profylaxe zařízení, zabezpečení dat, kvalitní antivirovou / antispamovou ochranu, včetně aktualizací.

Konektivita k Internetu
Zákazníkům vybereme bezpečné připojení k Internetu, které se pro činnost zákazníka hodí nejlépe. Navrhujeme a zajišťujeme VPN sítě, VPN klienty podle aktuálních potřeb, zabýváme se správou webových i aplikačních serverů.

Dokumentace
Poskytujeme zpracování uživatelské a projektové dokumentace – plán ICT projektu. Rozsah nabízené projektové dokumentace může zahrnovat: evidenci rozpočtu projektu, vyhodnocování projektových rizik, zpracování podkladů pro rozhodování, zápisy z vedení projektu, doporučení pro řídicí výbor projektu dle potřeb klienta.

Podpora
Nabízíme nepřetržitou podporu na telefonu i online portálu, jako jednu z forem pomoci z oblasti informačních technologií.

Dohled ICT, SLA – servisní smlouva
V poslední části projektu poskytujeme odbornou pomoc při zajišťování servisní smlouvy na celé řešení nebo jen produkt, včetně zajištění návaznosti na již existující servis souvisejících systémů. Větší firemní infrastrukturu není možné uhlídat standardními prostředky. Kvalitní dohledový systém sleduje důležité parametry technické infrastruktury, funkčnost jednotlivých komponent a není třeba se spoléhat pouze na informace od IT pracovníků nebo stížnosti uživatelů. S pomocí dohledu máte informace pro řízení ICT s potřebným předstihem.