Symbion
symbol
Konzultace    Analýza    Vývoj    Implementace    Podpora
O_nas
outsourcing
Reference
Kontakty
OTRS-Helpdesk
Máme ty správné
slogan
Outsourcing provozu IT

Zajišťujeme komplexní dodávku všech služeb, od návrhu ICT infrastruktury, až po její správu s požadovanou úrovní služeb (SLA). Správa ICT představuje řadu odborných disciplín, které zabezpečují provoz všech částí podnikové komunikační infrastruktury jako celek, od počítačové sítě, po provoz klíčových aplikací na počítačích uživatelů.

Technickou podporu poskytujeme na bázi těchto smluvních podmínek:

• paušál pokrývající kompletní ICT outsourcing
• paušální platby obsahující volné servisní hodiny
• platba za skutečně odvedenou práci

Nabízíme také provoz části nebo celé ICT infrastruktury na vlastních prostředcích neboli „řízené ICT služby na požádání“. Klient si objedná a platí pouze za poskytovanou službu.