Symbion

bullet   Služby
bullet   Vývoj software

bullet   Implementace v rámci ICT
bullet   Příprava a řízení projektu ICT
bullet   Outsourcing IT

symbol
Konzultace    Analýza    Vývoj    Implementace    Podpora
O_nas
priprava
Reference
Kontakty
OTRS-Helpdesk
Máme ty správné
slogan
Příprava a vedení projektu ICT

Příprava, rozpočet a zpracování projektu
Poskytujeme pomoc při výběru metodiky řízení projektu, resp. jejího přizpůsobení, určení dílčích rolí řízení projektu a jejich rozdělení na příslušné pracovníky klienta, resp. vytvoření implementačních týmů. V přípravné fázi jsme klientovi k dispozici také při přípravě smluv s dalšími subdodavateli celého ICT řešení. Složitost projektu se může výrazně lišit podle jeho typu a rozsahu nebo zvoleného dotačního titulu a jeho požadavků. Na základě našich zkušeností a informací poskytnutých klientem projektu jsme schopni vytvořit vyvážený a dobře navržený rozpočet projektu, který bude srozumitelný a atraktivní pro hodnotitele.

Řízení projektu
Při zastupování zájmů zákazníka provádíme v jeho prospěch dohled na plnění vydefinovaných úkolů jednotlivých týmů při jeho implementaci, koordinujeme společné schůzky jednotlivých skupin v prolínajících se oblastech. Řešíme sporné situace, rozpory v oblasti kvalifikované argumentace.